Przepukliny

przepuklinaPrzepuklina to nieprawidłowe przemieszczenie narządu poza jego prawidłowe- anatomiczne położenie. Przepukliny brzuszne to przepukliny powstające w obrębie ściany brzucha, najczęściej występują przepukliny pachwinowe, udowe i pępkowe, rzadziej przepukliny kresy białej czy blizny pooperacyjnej.

Do powstania przepukliny doprowadza kilka czynników, przy czym podstawowym jest osłabienie ściany jamy brzusznej, która nie jest jednorodna we wszystkich okolicach. Kolejnym czynnikiem jest zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej, które może powstać w efekcie dużego wysiłku, np. podczas podnoszenia dużego ciężaru, kichnięcia czy silnego parcia na stolec. Do powstania przepuklin przyczyniają się choroby, które w swoim przebiegu wiążą się ze zwiększeniem ciśnienia w jamie brzusznej, np. przerost gruczołu krokowego, choroby jelita grubego oraz choroby płuc przebiegające z uporczywym kaszlem. Kolejną częstą przyczyną przepuklin są przebyte zabiegi operacyjne jamy brzusznej.

Często u jednego chorego występują przepukliny w dwóch lub trzech miejscach (np. przepuklina pępkowa i przepuklina pachwinowa obustronna). Wynika to z budowy ściany brzucha oraz indywidualnej wytrzymałości tkanki łącznej na rozciąganie.

Jedynym skutecznym sposobem leczenia przepuklin brzusznych jest operacja. Należy podkreślić, że przepukliny wymagają bezwzględnego leczenia- nawet w sytuacji gdy nie sprawiają one znacznych dolegliwości choremu - z uwagi na ryzyko uwięźnięcia przepukliny i związane z tym ryzyko poważnych, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia powikłań.

Metody operacyjne leczenia przepuklin:

  • operacje klasyczne najczęściej z użyciem materiału syntetycznego ,
  • operacje laparoskopowe z użyciem materiału syntetycznego

W swojej praktyce stosuję klasyczną metodę plastyki przepukliny z wszczepieniem materiału syntetycznego ( siatki przepuklinowej).

Oprócz standardowych zabiegów przepuklin anatomicznych, wykonuję również skomplikowane i złożone zabiegi naprawcze przepuklin pooperacyjnych często wymagających niestandardowego sposobu leczenia.

 

Przepukliny duże poooperacyjne